Matrica ako Ring.

Matrica ako Ring.


Výtvarníci Stanislav Piatrik a Peter Valiska-Timečko, pripravili pre kultúrno-turistické centrum HÁJOVŇA v apríli 2019 svoju performatívnu vernisáž projektu Matrica ako Ring. Jedná sa o akčnú polohu súčasnej grafiky. Vernišáž bola výstupom sympózia výtvarníkov počas, ktorého vyhotovili grafiky, ktoré boli vystavené v priestoroch HÁJOVNE.

2019

Akčná poloha grafiky.

foto: Ján Viazanička